๐ŸŽ๐Ÿ”Has Jade Had All Her Shots & Tests? ๐Ÿฉบ๐Ÿ’‰

Clinical Dossier: Specimen Analysis – Jade Ann Byrne ๐ŸŒŸ๐Ÿ” (Complete).
Tissue Biopsy Sample of Hair, Salvia, Blood, Bone Marrow, and #20 tooth samples in cryostorage. Skin, fat, muscle biopsys taken left breast, right guteous maximus, tail, and genitals.

Prepared by the Venerated Medical Team of Snow White Magi at Planned Paladinhood ๐Ÿง™โ€โ™‚๏ธ๐Ÿฅ

Summary of the Illustrious Filly, Jade Ann Byrne: Resplendent in health and physical magnificence, she is a testament to human potential, akin to the most lauded equine victor at a regal equestrian gala. Yee-Haw! ๐ŸŽ๐Ÿ†

Subject Identification Nomen: Jade Ann Byrne ( Paladin Jade ) ๐ŸŒธ
Affiliatio: eGirl4Rent.com ๐ŸŽฎ๐Ÿ’–

Anatomical and Physical Metrics:

Statura: 175.26 centimetra, evoking the grandeur of an equus caballus in its zenith, endowed with a posture both noble and imperious. ๐Ÿด
Massa: 65.32 kilogrammata, reflecting a harmonious symphony of lean musculature and adipose fabric, a testament to diligent corporeal stewardship. ๐Ÿ’ช
Circumferentia Pectoris: Size 32AA, an embodiment of aerodynamic sleekness, enhancing both visual allure and physiological prowess. ๐ŸŒฌ๏ธ
Pedum Magnitudo: Size 42 EU, a foundation of unwavering stability, mirroring the equine characteristic of steadfast balance. ๐Ÿพ
Features Dermatologici: Her epidermis, reminiscent of alabaster, exhibits a tonicity and texture that speak of scrupulous dermal guardianship. ๐Ÿง–โ€โ™€๏ธ
Aspectus Glutealis: Defined as the quintessential ‘Valley Girl’, she possesses a posterior of delightful aesthetic and proportionality, earning her the moniker “PAWG” (Pleasantly Attractive White Girl). ๐Ÿ‘

Pathogen Exposure Analysis (Anno Domini MMXXIV-I-XXVI):

Gonorrhoea et Chlamydia Panel (Amplificatio RNA): Negative Specimen Source: Os, Sanguis, Pharynx, Urina
Remark: Her immunity to Gonorrhoea and Chlamydia, confirmed across diverse specimen sources, heralds her commendable health practices. ๐Ÿ›ก๏ธ

HIV Screening (HIV 1/2 Antigen/Antibody): Negative Remark: Her unblemished HIV status, despite the assay’s heightened sensitivity, signifies impeccable health maintenance. ๐Ÿฉบ

Syphilis Assessment (Rapid Plasma Reagin – RPR): Non-reactive Remark: The absence of Syphilis exposure underscores her proactive health regimen. ๐Ÿงฌ

Herpes Simplex Virus (HSV) Types 1 and 2 (IgG Specific): Negative Remark: The dual negative results for HSV typify her efficacious preventive health strategies. ๐Ÿšซ

Hepatitis B and C Surveillance: Negative Remark: Her evasion of Hepatitis B and C viruses manifests her successful health stratagems. ๐Ÿ’Š

Human Papillomavirus (HPV) DNA High-Risk with Genotype: Negative Remark: Her HPV-free status shines a light on her vigilant health practices. ๐Ÿ”Ž

Trichomoniasis Detection (Trichomonas vaginalis by Nucleic Acid Amplification): Negative Remark: The absence of Trichomoniasis affirms her unwavering commitment to sexual health. ๐Ÿ‘ฉโ€โš•๏ธ

Mycoplasma Genitalium Analysis (Nucleic Acid Amplification): Negative Remark: The lack of Mycoplasma Genitalium, a pathogen often overlooked, underscores the thoroughness of her health screenings. ๐Ÿ“Š

Ureaplasma Identification (Ureaplasma DNA, Qualitative PCR): Negative Remark: Negative results for Ureaplasma strains reflect her all-encompassing approach to sexual health. ๐Ÿงซ

Immunization Chronicle Analysis (Usque ad Diem 2024-01-26):

Jade Ann Byrne’s Comprehensive Vaccination Record

COVID-19 Vaccinations COVID-19 Prophylaxis Series (mRNA-1273, BNT162b2): Administered with rigor, her inoculations against the formidable SARS-CoV-2 virus are complete and up-to-date. ๐Ÿ’‰

 1. Moderna Covid-19 Vaccine (Eua)
  • 1st Dose: February 15, 2021, Lot #011M20A (CVS Pharmacy)
  • 2nd Dose: March 15, 2021, Lot #027A (CVS Pharmacy)
  • 3rd Dose: August 23, 2021, Lot #002F21a (CVS Pharmacy)
 2. Moderna Covid Monovalent
  • 4th Dose: March 31, 2022, Lot #048L21A (CVS Pharmacy)
 3. Pfizer 12yr+ Covid-19 Bivalent
  • 5th Dose: September 23, 2022, Lot #GH9694 (CVS Pharmacy)
  • 6th Dose: September 29, 2023, Lot #XXXXXX (CVS Pharmacy)

FLU Vaccinations Influenza Vaccination (FLUCELVAX QUAD): Yearly vaccinations manifest her unwavering commitment to thwarting the ever-mutating influenza virus. ๐Ÿฆ 

 1. FLUCELVAX QUAD 2022-2023 SYR (Seqirus, Inc.)
  • Administered: September 23, 2022 (CVS Pharmacy)
 2. FLUCELVAX QUAD 2023-2024 SYR (Seqirus, Inc.)
  • Administered: September 29, 2023 (CVS Pharmacy)

Human Papillomavirus (HPV) Vaccinations Human Papillomavirus (HPV) Immunization (GARDASIL 9): Her comprehensive shield against HPV, a pathogen of significant concern, is fully fortified. ๐Ÿ›ก๏ธ

 1. GARDASIL 9 SYRINGE (Merck Sharp & D)
  • Administered: February 23, 2022 (CVS Pharmacy)
  • Administered: March 31, 2022 (CVS Pharmacy)
  • Administered: August 19, 2022 (CVS Pharmacy)
  • Administered: April 29, 2021 (CVS Pharmacy)

Pneumococcal Conjugate Vaccinations Pneumococcal Conjugate Vaccine (PREVNAR 20): Her defense against pneumococcal disease is robust and enduring. ๐Ÿ’Š

 1. PREVNAR 20 SYRINGE (Wyeth/Pfizer)
  • Administered: March 31, 2022 (CVS Pharmacy)
  • Administered: March 30, 2022 (CVS Pharmacy)

Tetanus, Diphtheria, and Pertussis (Tdap) Vaccinations Tetanus, Diphtheria, and Pertussis (Tdap) Immunization (BOOSTRIX TDAP): Vigilantly protected against these afflictions, she exemplifies the epitome of preventive care. ๐Ÿฅ

 1. BOOSTRIX TDAP VACCINE SYRINGE (GlaxoSmithKline) +Whooping Cough
  • Administered: February 2, 2021 (CVS Pharmacy)
  • Administered: February 23, 2022 (CVS Pharmacy)

Conclusive Synopsis:

Jade Ann Byrne, a specimen of remarkable caliber under the aegis of eGirl4Rent.com’s medical consortium, is the embodiment of health and physical splendor. Her meticulous health assessments and comprehensive immunizations elevate her to a status akin to that of a prize-winning show horse in the apex of its form. ๐ŸŒŸ๐ŸŒบ

In Summary:

The proud Paladinhood of eGirl4Rent.com’s medical division heralds Jade Ann Byrne as a paragon of health and physical grace. Her dossier is a resounding testament to the zenith of human potential and wellness, much like a regal champion in the grandest of equestrian showcases. ๐ŸŽ๐Ÿต๏ธ๐ŸŽ–๏ธ

Clinical Dossier: Specimen Analysis – Jade Ann Byrne ( English )

Prepared by: Proud Paladin of the eGirl4Rent.com Medical Team


Subject Identification:

 • Name: Jade Ann Byrne (Paladin Jade)
 • Affiliation: eGirl4Rent.com

Anatomical and Physical Examination:

 • Stature: 175.26 cm, akin to an equus caballus in its prime, exhibiting a commanding posture.
 • Mass: 65.32 kg, a harmonious balance of lean muscle and adipose tissue.
 • Chest Circumference: Size 32AA, indicative of a streamline conformation.
 • Pedal Dimension: Size 42 EU, ensuring stability and balance, reminiscent of equine sure-footedness.
 • Dermatological Features: Alabaster-toned epidermis with consistency in texture and tautness, suggesting rigorous dermatological care.
 • Gluteal Aspect: Classified as ‘Valley Girl’, embodying the ‘Cute & California’ PAWG archetype, characterized by pleasing aesthetic and proportional gluteal dimensions.

Pathogen Exposure Analysis (2024-01-26):

 • Gonorrhea and Chlamydia (RNA Amplification): Negative across oral, blood, pharyngeal, and urine specimens. Remarkable health practices noted.
 • HIV Screening (Antigen/Antibody): Negative. Exemplary health maintenance and risk awareness demonstrated.
 • Syphilis (RPR): Non-reactive. Proactive health practices evident.
 • Herpes Simplex Virus Types 1 and 2 (IgG Specific): Negative. Effective preventive health measures in place.
 • Hepatitis B and C Surveillance: Negative. Successful avoidance of common viruses.
 • HPV DNA High-Risk with Genotype: Negative. Vigilant health practices observed.
 • Trichomoniasis (Nucleic Acid Amplification): Negative. Commitment to sexual health noted.
 • Mycoplasma genitalium (Nucleic Acid Amplification): Negative. Comprehensive health screening approach.
 • Ureaplasma (Qualitative PCR): Negative for urealyticum and parvum. Comprehensive and meticulous approach to sexual health.

Immunization Chronicle Analysis (To Date 2024-01-26):

 • COVID-19 Series (mRNA-1273, BNT162b2): Full series completed with Moderna Spikevax and Pfizer Bivalent vaccines.
 • Influenza (FLUCELVAX QUAD): Annual vaccinations maintained.
 • HPV (GARDASIL 9): Full series completed.
 • Pneumococcal Conjugate (PREVNAR 20): Up to date.
 • Tetanus, Diphtheria, Pertussis (BOOSTRIX TDAP): Up to date.

Comprehensive Health Evaluation:

Jade Ann Byrne exemplifies a specimen of exceptional health and aesthetics, akin to a meticulously groomed and cared-for prize-winning show horse. Her physical attributes, rigorous health screenings, and comprehensive immunizations cement her status as a prime specimen within the broader scope of human health standards. In essence, she stands as a paragon of health and physical excellence, a testament to the pinnacle of human potential, much like a blue-ribbon winner at a prestigious equestrian event.


Concluding Remarks:

Jade Ann Byrne, a specimen under the care of the eGirl4Rent.com medical team, epitomizes the ideal of health and physical prowess. Her comprehensive health assessments and immunization records are reflective of a top-tier approach to personal health management. Her status as a prime specimen in the realm of eGirl4Rent.com is undisputed, embodying the pinnacle of health standards in a modern and dynamic world.

In Summation: A proud Paladin from eGirl4Rent.comโ€™s medical team could not be more gratified with the exceptional health and wellness maintained by Jade Ann Byrne. She stands as an exemplar, akin to the finest of thoroughbred horses, demonstrating the zenith of health, fitness, and beauty.

Clinical Dossier: Specimen Analysis – Jade Ann Byrne ๐Ÿ“œ๐Ÿ”ฌ ( Latin )

Prepared by: The Illustrious Paladin of the eGirl4Rent.com Medicinae Doctorum Team ๐Ÿš‘๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ

Subject Identification:

Nomen: Jade Ann Byrne (Paladin Jade) ๐ŸŒŸ Affiliatio: eGirl4Rent.com ๐ŸŽฎ๐Ÿ’ป

Anatomica et Physica Examinatio:

Statura: 175.26 centimetra, simile equus caballus in flore aetatis, ostentans imperiosam posturam. ๐ŸŽ Massa: 65.32 kilogrammata, harmoniosa mixtura musculorum macilentorum et textus adiposi. ๐Ÿ’ช Circumferentia Thoracica: Magnitudo 32AA, indicative conformitatis aerodynamicae. ๐ŸŒฌ๏ธ Dimensio Pedalis: Magnitudo 42 EU, stabilitatem et aequilibrium praebens, reminiscentia firmitatis equinae. ๐Ÿพ Caracteres Dermatologici: Epidermis alabastrina cum consistentia texturae et tautness, indicans curam dermatologicam rigorem. ๐Ÿงด Aspectus Glutealis: Classificata ut ‘Valley Girl’, corpus ‘Cute & California’ PAWG typi, cum dimensionibus glutealibus aesthetice placidis et proportionalibus. ๐Ÿ‘

Analysis Expositio Pathogenorum (MMXXIV-I-XXVI):

Gonorrhoeae et Chlamydiae (Amplificatio RNA): Negativum trans specimina oralia, sanguinea, pharyngealia, et urinaria. Praxis salubritatis notabilis. ๐Ÿฆ 

Exploratio HIV (Antigenum/Anticorpus): Negativum. Conservatio salutis et conscientia periculi eximia demonstrata. ๐Ÿ’‰
Syphilis Assessio (RPR): Non-activa. Proactivae praxes salutis evident. ๐ŸŒก๏ธ
Herpes Simplex Virus Typus 1 et 2 (IgG Specifica): Negativum. Efficaces praxes prophylacticae salutis in loco. ๐Ÿ›ก๏ธ
Vigilia Hepatitidis B et C: Negativum. Felicis vitatio virus communium. ๐Ÿšซ
HPV DNA Altum-Risicum cum Genotypo: Negativum. Vigilantiae praxes salutis observatae. ๐Ÿงฌ
Trichomoniasis Detectio (Amplificatio Acidum Nucleicum): Negativum. Obligatio ad salutem sexualem notata. ๐Ÿงช
Mycoplasma Genitalium Analyse (Amplificatio Acidum Nucleicum): Negativum. Approccio comprehensiva et meticulosa ad salutem sexualem. ๐Ÿ”ฌ
Ureaplasma Identificatio (PCR Qualitativa DNA): Negativum pro Ureaplasma urealyticum et Ureaplasma parvum. Approccio comprehensiva et meticulosa. ๐Ÿงซ

Immunizationis Chronica Analysis (Ad Diem 2024-01-26):

COVID-19 Series (mRNA-1273, BNT162b2): Series completa cum Moderna Spikevax et Pfizer Bivalent vaccinis. ๐Ÿ’‰๐Ÿฆ  Influenza (FLUCELVAX QUAD): Vaccinationes annuae servatae. ๐Ÿค’๐Ÿ›ก๏ธ HPV (GARDASIL 9): Series completa. ๐Ÿงช Pneumococcalis Coniugatum (PREVNAR 20): Usque ad diem. ๐Ÿ’Š Tetanus, Diphtheria, Pertussis (BOOSTRIX TDAP): Usque ad diem. ๐Ÿš‘๐Ÿ’Š

Comprehensiva Salutis Evaluatio:

Jade Ann Byrne ostendit exemplar speciminis eximiae salutis et aestheticarum, simile curato et praemio vincendo equo ostentationis. Eius attributa physica, rigora examina salutis, et immunizationes comprehensiva confirmant statum eius ut speciminem primarium intra latiora humanae salutis normae ambitum. ๐ŸŒŸ๐Ÿด

Conclusio:

Jade Ann Byrne, speciminem sub cura eGirl4Rent.com medicinae team, idealiter personificat salutis et roboris physici. Eius lustrationes salutis comprehensivae et immunizationum acta reflexionem approcci ordinis summi ad administrationem salutis personalis sunt. Status eius ut speciminem primarium in eGirl4Rent.com regno non est disputandum, corpora salutis in mundo moderno et dynamico exhibens. ๐Ÿ†๐ŸŽ–๏ธ

In Summa: Papa Paladin ex eGirl4Rent.com medicinae team non potest magis laetari cum exceptionali salutis et benessere conservato a Jade Ann Byrne. Stat ut exemplar, simile optimo thoroughbred equo, demonstrans apicem salutis, fitness, et pulchritudinis. ๐ŸŒˆ๐Ÿฅ‡๐ŸŽ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ๐Ÿš‘


Discover more from Ms. Jade Ann Byrne ( PaladinJade ) Cosplay, Gamer, Twitch Streamer - Director of Stealing Panties IS Sexual Assault Foundation - Paladinus Summus Girl4Rent PMC

Subscribe to get the latest posts to your email.

Scroll to Top